Fotoverslag bottom-up excursie (24 augustus 2012)


Op 24 augustus j.l. opende de expositie WeOwnTheCity. Voorafgaand aan deze opening ging ARCAM on tour langs vijf bottom-up projecten. De excursie bood gelegenheid om niet alleen óver de initiatieven te praten, maar om ze ook te bezichtigen. Op locatie ontvingen initiatiefnemers de deelnemers, werd een rondleiding gegeven en de projecten uiteengezet. Hieronder is een fotoverslag van de excursie en de opening te vinden. Foto's: Eva Koczan.
De Afbramerij
Sander Buijs (initiatiefnemer de Afbramerij)

De Afbramerij, waar vroeger staal bewerkt werd, is onder leiding van Remco Streelder en Sander Buijs al enkele jaren op zoek naar een nieuwe bestemming. Streelder en Buijs richtten samen Booiz projectontwikkeling op en ontwikkelen deze locatie commercieel én bottom-up. Bij de Afbramerij werd de groep deelnemers ontvangen door Sander Buijs, die de aanloop van dit project uiteenzette. Na het stuklopen van de verkoop van het pand aan een ontwikkelaar in 2008, gingen Streelder en Buijs zelf aan de slag. Binnenkort gaan er spannende dingen gebeuren in dit gebouw. Houd hiervoor www.de-afbramerij.nl in de gaten.Kolenkitbuurt
Godfried Lambriex (wethouder wonen Stadsdeel West)
Cascoland is door Stadsdeel West ingeschakeld om in samenwerking met de bewoners de Kolenkibuurt te transformeren. Cascoland probeert dit te realiseren op een manier die sociale cohesie in deze krachtwijk (voorheen Vogelaarwijk) bevordert. Op locatie zette Godfried Lambriex uiteen waarom de gemeente heeft gekozen om dit initiatief te nemen en wat de plannen met deze locatie verder zijn.

Tuin van Jan
Arnoud Hekkens (vertegenwoordiger Jan Maijen Collectief)
Buurtbewoners uit Jan Maijen Collectief 
De Tuin van Jan wordt ontwikkeld volgens het model van de community trust, dat uit Engeland komt. Het is een financieel model, wat de overheid ook in Nederland probeert te implementeren. In een community trust model beheren buurtbewoners zelf het geld dat in een bepaald project door de overheid wordt geïnvesteerd. De buurtbewoners van de Tuin van Jan proberen het model zo goed mogelijk voor hun toekomstige stadstuin in te zetten. Arnoud Hekkens vertelde met een offline-powerpointpresentatie aan de excursiedeelnemers over de geschiedenis van dit project.Heesterveld
Justin Lamgars (huisdichter Heesterveld)
Hannelore Lammers (Ymere)
Woningcorporatie Ymere, een traditionele partij in stedelijke ontwikkeling, heeft Eva de Klerk gevraagd om een plan te maken voor de herontwikkeling van Heesterveld en de tijdelijke invulling van het gebouwencomplex. Heesterveld wordt getransformeerd tot H-spot: een creatieve, culturele hotspot. Hannelore Lammers vertelde in de horecaruimte waarom Ymere gekozen heeft voor deze manier van omgaan met het complex. Vervolgens nam Justin Lamgars de groep mee op een korte tour, die hij afsloot met een bijzonder voorgedragen gedicht. 


Zeeburgereiland
Guido van Rijn (initiatiefnemer Zeilwagenpark Amsterdam)
Bart Stuart (van de Amsterdam Pioniers, initiatiefnemers Breakland)
Aan het begin van deze zomer werd de prijsvraagwinnaar voor de tijdelijke invulling van de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland door de gemeente bekend gemaakt. Door de verscheidenheid van projecten alleen al in deze excursie wordt duidelijk dat er sprake is van nieuwe groep initiatiefnemers in de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Hoe gaat de gemeente hiermee om? En hoe moet de gemeente initiatiefnemers, zoals bij het Zeeburgereiland, faciliteren? Guido van Rijn vertelde over het hier te verrijzen zeilwagenpark. Hierna legden de Amsterdam Pioniers uit hoe hún plan, van Collectief Particuliere Stedenbouw, in elkaar stak. Hoewel zij de prijsvraag niet gewonnen hebben, zien er nog steeds volop mogelijkheden om hun plan te realiseren, mits de gemeente op een meer flexibelere manier omgaat met nieuwe spelers in de stad.


 

 

 

De excursie eindigde bij ARCAM, waar Jurgen Hoogendoorn (beleidsadviseur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam) om 17.00 uur de expositie opende.