Over Bottom-Up Stedebouw


Ondanks de economische crisis en het stagneren van het bouwen, ontwikkelt Amsterdam zich verder. Er heeft een omschakeling plaatsgevonden: top-down stedebouw lijkt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. In plaats daarvan verschijnen er steeds meer particuliere en zakelijke initiatiefnemers ten tonele, die locaties in de stad bottom-up, van onderaf, ontwikkelen. Een inventarisatie van bottom-up projecten in Amsterdam, gemaakt door ARCAM in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, geeft blijk aan de grote verscheidenheid aan initiatieven. 

Met het project Bottom-Up Stedebouw inventariseert ARCAM wat voor bottom-up initiatieven er plaatsvinden in Amsterdam. Het resultaat zal een schriftelijke verslaglegging zijn. Tegelijkertijd wordt deze blog onderhouden om de voortgang van het project te verslaan en worden er in april twee bijeenkomsten georganiseerd.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door: