FUN-UP!Er zijn veel mensen bezig met bottom-up gebiedsontwikkeling.  Fun-Up bestaat nu ongeveer 3 jaar en is een bedrijf van Edo van der Kuur en Erik Groenenboom.
De initiatiefnemers signaleerden dat het in gebiedsontwikkeling altijd om grote plannen ging, maar dat mensen er zelden bij betrokken waren: door top-down te ontwikkelen verloren gebieden als de ZuidAs hun menselijke maat.

Fun-Up betrekt mensen weer bij stedelijke ontwikkeling. Een concept dat op het Makassaplein in Amsterdam-Oost is toegepast is die van de Oasis-game, waarbij een groep bewoners in tien dagen zoekt naar hun gemeenschappelijke dromen voor de locatie. 

Het uiteindelijke fysieke resultaat doet er veel minder toe dan de sociale dimensie: mensen worden geprikkeld om zich een plek toe te eigenen, waarmee het top-down denken ontwricht wordt.

Fun-Up richt zich nu nog op kleinschalige, tijdelijke projecten, maar Erik en Edo willen ook werken op grotere schaal.

Meer lezen over Fun-Up? Bekijk de website: www.funup.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten