Nieuwe initiatieven in voorbereiding

Naast de vele bottom-up projecten die al succesvol lopen, zijn er ook vele in voorbereiding in Amsterdam, die getuigen van de grote inzet van Amsterdammers om zélf iets te ontwikkelen. De redenen dat deze initiatieven nog niet lopen zijn verschillend. Sommige ideeën zijn net ontstaan, andere initiatiefnemers zijn zich momenteel aan het organiseren en weer andere krijgen veel lof voor hun uitgewerkte voorstellen, maar vinden desalniettemin niet voldoende medewerking van verschillende partijen.
Hieronder een greep uit deze groep nieuwe Amsterdamse initiatieven.

Drijvende Woonwijk Schoonschip
In januari 2008 maakte Marjan de Blok een televisiereportage over de autarkische geWOONboot in Amsterdam. Zij raakte hierdoor zo geïnspireerd dat zij zelf het plan heeft opgevat een gemeenschap van dergelijke boten te maken. Inmiddels heeft zij een groep van 25 huishoudens verzameld die geïnteresseerd zijn om te wonen in een duurzame drijvende woonwijk. Er staan bovendien nog zeventien gezinnen op een reservelijst. De gekozen rechtsvorm is een stichting, omdat dit het snelst te regelen was. Als het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, wordt gedacht aan een vereniging als rechtsvorm. De stichting bestaat nu uit zes bestuursleden.


De stichting heeft al in meerdere delen van de stad de mogelijkheden tot realisatie van de drijvende woonwijk onderzocht: de Houthavens, Amsterdam-Oost en het meest recent de Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Op deze locatie heeft de gemeente 25 duurzame woonboten gepland, waarmee het de ideale locatie voor Schoonschip is. Het realiseren van deze woonboten was echter stil komen te liggen bij gebrek aan middelen. Stichting Schoonschip heeft verschillende gesprekken met ambtenaren bij de gemeente gehad om het realiseren van de duurzame boten op de 25 kavels weer te revitaliseren. Bovendien heeft het bestuur van de stichting Maarten van Poelgeest benaderd, die op zijn beurt Bureau Noordwaarts heeft ingezet. Hieropvolgend is het onderzoek naar de levensvatbaarheid van de waterkavels weer opgepakt. Dit haalbaarheidsonderzoek kon mogelijk worden gemaakt dankzij de inleg van €750 per huishouden, €5000 van het Europees Sociaal Fonds en €30.000 van Provincie Noord-Holland.
Momenteel wacht de stichting de beslissing over het revitaliseren van de waterkavels af, waarover eind april 2012 besloten zal worden. Het is de vraag óf de gemeente dit op dit moment wil ondernemen en daarna óf de kavels per stuk of collectief zullen worden uitgegeven. Als er besloten wordt tot collectieve uitgave zal worden gestart aan het verder uitwerken van een plan om in te dienen bij de Gemeente. De uiteindelijke financiering zal waarschijnlijk worden mogelijk gemaakt door hypothecaire leningen per huishouden en wellicht van enkele kleine subsidies.

Brugwachtershuisjes
In 2009 is vanuit de Gemeente voorgesteld om de bediening van bruggen voortaan op afstand te laten plaatsvinden, waardoor de brugwachtershuisjes leeg zouden komen te staan.
Begin 2011 hebben architectenbureau Space & Matter en Grayfield Development samen het Lloyd Hotel benaderd met het voorstel 28 van deze brugwachtershuisjes te hergebruiken als hotelsuites. Het Lloyd Hotel was snel overtuigd van dit idee. Onafhankelijk van het Lloyd Hotel heeft Space & Matter vervolgens een onderzoek verricht naar de toekomstopties van klein utilitair vastgoed, waarvoor een startsubsidie is toegekend door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Dit onderzoek is nog steeds gaande bij Space & Matter.
Het drietal – Space & Matter, Grayfield en het Lloyd – heeft vervolgens de Gemeente benaderd met het voorstel voor een duurzame hotelbestemming van de huisjes. Vanuit de Gemeente (de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer) is positief gereageerd op dit voorstel. Naar aanleiding van het nieuwsbericht dat de bruggen voortaan op afstand zouden worden bediend waren meerdere exploitatievoorstellen gekomen, maar de hotelexploitatie was de enige die de gebouwtjes als groep zou herbestemmen. Bovendien betekent de verhuur aan het Lloyd Hotel dat de Gemeente een overeenkomst met één partij hoeft te maken.
Momenteel onderzoeken de Gemeente, het Lloyd Hotel, Space&Matter en Grayfield hoe dit project praktisch invulling kan krijgen. Vanuit alle partijen is er positieve zin om het project te laten slagen, maar formele afspraken zijn er nog niet gemaakt. Over de planning, het programma, de financiering en het toekomstperspectief kan zodoende op dit moment nog niets gezegd worden.

Creative Cargo
Sponge Architects en Theaterplatform PickUp hebben gezamenlijk Creative Cargo bedacht: een concept voor tijdelijke gebiedsontwikkeling. Creative Cargo is een product dat aan ontwikkelaars wordt aangeboden, om met de inzet van creatieve pioniers een tijdelijk braakliggend terrein op de kaart te zetten. Aan het begin wordt duidelijk afgesproken dat de creatieven en de ontwikkelaars een tijdelijke verbintenis aangaan met elkaar en dat eerstgenoemden weer verder trekken op het moment dat het gebied verder ontwikkeld wordt. De ontwikkelaars bieden de creatieven een tijdelijk huurcontract en mobiele voorzieningen. Creative Cargo gaat zodoende uit van een duurzaam, veranderbaar en verplaatsbaar systeem voor langdurig hergebruik. 


De initiatiefnemers hebben hun voorstel bij verschillende instanties binnen en buiten de Gemeente Amsterdam gepresenteerd: bij DRO, projectbureau’s, ING Vastgoed en projectontwikkelaars. Tot dusver wordt er enthousiast gereageerd, maar is er nog geen eerste locatie gevonden om het project te starten.

Urban Campsite
Initiatiefnemer Annette van Driel is momenteel op zoek naar een braakliggend terrein voor haar vernieuwende idee om deze een tijdelijke invulling te geven: de Urban Campsite. Net als Creative Cargo van Sponge Architects en PickUp zal de stadscamping voor een periode invulling geven aan een terrein, in afwachting van de definitieve bestemming. Het doel van het project is om ongebruikte grond om te zetten in een aantrekkelijke plek voor bezoekers, maar ook voor stadsbewoners. Kunstenaars, ontwerpers en architecten zullen de camping vormgeven en zo een bijzondere locatie in de stad creëren, waar bezoekers op een bijzondere wijze kunnen verblijven, maar Amsterdammers ook naar toe gaan.
Het idee van Annette van Driel verkeert momenteel in de verkennende fase. Hoewel er enthousiast gereageerd wordt op haar plan, blijkt er nog nergens de durf om met haar in zee te gaan. De angst heerst dat de camping zal zorgen voor verrommeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten