Woningen Elandsstraat

In 2011 zijn zes woningen in de Elandsstraat opgeleverd, naar ontwerp van Bastiaan Jongerius in opdracht van de Vereniging Elzes. Bastiaan Jongerius is niet enkel de architect van dit project; hij is tevens onderdeel van de vereniging én inmiddels bewoner van één van de huizen. Aan de realisatie van het project is geen ontwikkelaar te pas gekomen. De initiatiefnemers, drie gezinnen, deden ongeveer 10 jaar geleden mee aan een prijsvraag voor een kavel in de Elandsstraat om aldaar hun project te realiseren. Omdat de gemeente de financieringsstructuur te zwak vond werd het voorstel afgewezen, maar er werd wel een alternatief geboden. Niet dit kavel, waarop tien woningen zouden worden gerealiseerd, werd aan hen in erfpacht uitgegeven, maar één verderop in de straat, waar zes woningen op konden komen. Dit formaat paste volgens de gemeente beter bij het voorstel. Wederom moest een schetsplan en een financieringsvoorstel worden ingediend. Ook was er de eis dat de gezinnen zich zouden verenigen in de Vereniging Elzes. De drie gezinnen zochten bovendien nog drie andere erbij, passend bij de omvang van het kavel. Profiel initiatiefnemer en doel project
De initiatiefnemers van het project zijn Bastiaan Jongerius, Vincent Franssen en Niels Bon, die tijdens de totstandkoming van dit idee woonden in het Klooster de Voorzienigheid aan de Lauriersgracht. De verbouwing van dit complex werd in 1995 verricht volgens de constructie van een collectief particulier opdrachtgeverschap, waar de initiatiefnemers zodoende al ervaring mee hadden. Rond 2002 hadden de drie gezinnen de wens om groter te gaan wonen. De wens bestond om tevens gezamenlijk te wonen, zodat de kinderen samen zouden opgroeien. Tegelijkertijd beschouwden zij het als een uitdaging om gezamenlijk een project aan te pakken. Met de oprichting van Vereniging Elzes en het verkrijgen van het kavel aan de Elandsstraat kon het plan gerealiseerd worden.

Programma en planning
Het gerealiseerde programma bestaat uit woningen.
In 2003 deden de gezinnen mee aan de eerste prijsvraag voor het grotere kavel. Twee jaar later diende de mogelijkheid zich aan om een schetsontwerp en een financieringsvoorstel in te dienen voor de andere locatie in de Elandsstraat. In hetzelfde jaar bleek dat de gemeente welwillend stond tegenover het plan van de Vereniging. In de winter van 2009/2010 werd gestart met de bouw. Tussendoor heeft het project drie maanden vertraging opgelopen door verzakkingen bij de buren. Uiteindelijk werden, na funderingsonderzoek en trillingsvrij verder bouwen, in april 2011 de woningen aan de achterkant opgeleverd en in de zomer van 2011 de woningen aan de straatzijde. Financieel traject, organisatiestructuur en eigendomssituatie
Na het goedkeuren van het schetsontwerp en de financiering, werden nog twee eisen gesteld vanuit de gemeente: er moest sprake zijn van een rechtsvorm – een Vereniging – en er moest een managementbureau in de arm worden genomen. De drie gezinnen, aangevuld door drie andere partijen met dezelfde woonwensen, vormden in 2005 de Vereniging Elzes. Nadat de grond voor een jaar in erfpacht was uitgegeven aan de vereniging, werd de grond gesplitst in appartementsrechten, waarmee de vereniging weer ontbonden werd. Elk gezin heeft vervolgens apart een koop- en aannemerscontract en een hypotheek afgesloten.

Locatie-eigenschappen en schaal
De locatie van de zes opgeleverde woningen is een binnenstedelijk woongebied. De woningen bevinden zich middenin de Jordaan op een kavel van ongeveer 360 m2. Het woonoppervlak dat uiteindelijk gecreëerd is bedraagt ongeveer 1200 m2.

Status en toekomstperspectief
De woningen zijn inmiddels opgeleverd. Aangezien er een permanente bouwvergunning is afgegeven, is het toekomstperspectief van dit project zeer solide.

1 opmerking: